Veel gestelde vragen.

Klik op de vraag om het bijbehorende antwoord te lezen.

Wat is een professional organizer?
Een professional organizer biedt informatie, assistentie en systemen om mensen te helpen orde op zaken te stellen.

Bijvoorbeeld het leveren van advies en concrete hulp bij:

  • het praktisch inrichten van woon- en werkruimtes,
  • het efficiënt indelen van de beschikbare tijd,
  • het optimaal benutten van energie.
Zij helpen mensen keuzes te maken die hen in staat stellen gestructureerder te denken en te werken, effectiever om te gaan met ruimte en middelen en meer grip te krijgen op hun leven.

De hulp van een professional organizer kan in privéSsituaties waar het evenwicht verstoord is, door bijvoorbeeld scheiding, ziekte, verhuizing of burn-out, een oplossing zijn.

Bij bedrijven kan professional organizing een hogere kwaliteit en effectiviteit van werken bieden.

Door het hoge leeftempo, de grote werkdruk en aanzwellende informatiestromen raakt het beroep van professional organizer steeds meer ingeburgerd in Nederland.

Waarom zou u een professional organizer inhuren?
Mensen huren vaak adviseurs of coaches in om hen te helpen bij het bereiken van hun doelen, het inhuren van een professional organizer is hiermee vergelijkbaar. Meestal is de aanleiding voor het inschakelen van een professional organizer dat mensen zelf geen tijd hebben of dat ze tijdelijk het overzicht kwijt zijn.
Wat zijn de kosten?
De kosten zijn afhankelijk van de tijd die nodig is om het project af te ronden. Naar aanleiding van het intakegesprek krijgt u een offerte en dan kunt u beslissen om het wel of niet te laten uitvoeren. Natuurlijk lijkt het goedkoper om veel zelf te doen, maar als u er een paar dagen vrij voor moet nemen is het al gauw voordeliger om een professional organizer in te schakelen. Bovendien is het zo, dat als u beter georganiseerd bent u handen vol geld bespaart zonder te bezuinigen!
Hoeveel tijd kost het om te organiseren?
Dit is natuurlijk afhankelijk van de hoeveelheid werk die gedaan moet worden en van uw persoonlijke voorkeuren. Meestal is het verstandig om niet meer dan één kamer of kantoorruimte per dag te doen. Het is ook mogelijk om een gedeelte samen te doen en daarna zelf verder te gaan. Dan pakken we iedere week of maand een ruimte of taak aan.
Wat doet een professional organizer en wat moet ik zelf doen?
Dat is helemaal afhankelijk van wat u wilt. De professional organizer kan alles doen behalve de eindbeslissing nemen. U beslist zelf wat u wilt bewaren of weg doet. Daarvoor is het voldoende dat u telefonisch bereikbaar bent.
Is een professional organizer discreet en betrouwbaar?
Ja, dit is een van de belangrijkste grondregels van de beroepsgroep. Het is heel belangrijk dat er vertrouwen bestaat tussen de professional organizer en de cliënt.
Ik heb ADHD, kan ik dan ook georganiseerd zijn?
Ja, iedereen die het wil leren kan het ook leren. Soms zal men gewoontes moeten veranderen en nieuwe dingen leren. Maar dat kan ook een leuke uitdaging zijn.
Als ik met een professional organizer aan de slag ga, moet ik dan mijn gewoontes veranderen?
Soms is het verstandig om de dingen op een nieuwe manier te proberen. Als die nieuwe methode beter werken, zult u waarschijnlijk graag uw gewoontes willen veranderen.
Ik wil niet al mijn 'rommel' weggooien, kan ik dan toch georganiseerd zijn?
Er zijn heel veel mogelijkheden, bijvoorbeeld externe opslag. Natuurlijk kunt u de nog bruikbare spullen ook doneren aan een persoon of instelling die deze spullen waardeert en/of verzamelt.
Verder kan een foto van het voorwerp al voldoende zijn om de herinnering bewaren.
Wat gebeurd er met de 'rommel' die ik weg doe?
Vaak kan een groot gedeelte naar een kringloopcentrum, soms kunt u dingen verkopen of weggeven. In iedere gemeente kan men grof vuil laten afvoeren, de voorwaarden hiervoor zijn per gemeente anders.
Als het na de hulp van een professional organizer toch weer fout gaat, kan ik dan terugkomen?
Ja natuurlijk, dan bekijken we de situatie gewoon opnieuw. En ook als het goed gaat kiezen veel mensen ervoor om na de opdracht een nieuw project te starten waarvoor ze dan opnieuw kiezen voor de samenwerking met een professional organizer.
Wat is de meest voorkomende reden waarom mensen een professional organizer inhuren?
Te weinig tijd en te veel spullen. Een verhuizing kan een aanleiding zijn of een scheiding, of de overgang van zelfstandige woning naar een verzorgingshuis. Als u uw huis wilt verkopen kunt u ook veel baat hebben bij de adviezen van een professional organizer.
Wordt er discreet omgegaan met mijn gegevens?
Ja, zie de privacyverklaring. Arccoth Professional Organizing geeft op geen enkel wijze cliëntgegevens aan derden.